Odmena notára

Odmena notára je určená pevnou sumou alebo percentom z ceny notárskeho úkonu jednotne pre všetkých notárov. Výška odmeny je stanovená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31 / 1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov. Sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť, ako príloha Vyhlášky je k dispozícii na stránke Notárskej komory, tu. V súvislosti s konkrétnymi právnymi úkonmi Vám radi poskytneme informácie ohľadom odmeny notára, kontaktujte nás. 

Osvedčenie ( overenie ) jedného podpisu na listine

2,87 EUR

Osvedčenie fotokópie - jednej strany

1,60 EUR

Osvedčenie fotokópie - jednej strany do zahraničia

3,19 EUR

Výpis z obchodného registra - dve strany

3,19 EUR