Tlačivá

Na dole uvedených odkazoch je možné v prípade potreby stiahnuť splnomocnenie na zastupovanie v dedičskom konaní a čestné vyhlásenie.