Katastrálna mapa

  • Umožňuje zistiť kde sa nachádzajú konkrétne parcely, prípadne stavby, komu patria, aká je ich výmera a podiely vlastníkov. V aplikácii je možné bezplatné generovanie listov vlastníctva, ktoré nie sú použiteľné na právne úkony. 

            Odkaz na mapový portál tu .

              Stručný návod : Po otvorení aplikácie, je potrebné v ľavom hornom rohu zadať názov katastrálneho                    územia, v ktorom chcete vyhľadávať nehnuteľnosť (napr. Sabinov). Následne je potrebné potvrdiť                        výber ikonou zámku. 

              Teraz je možné vyhľadať konkrétnu nehnuteľnosť a to zadaním čísla parcely, (v niektorých prípadoch                  je potrebné vybrať či sa jedná o parcelu registra "C" alebo "E" ) prípadne čísla listu vlastníctva.                            Aplikácia umožňuje aj vyhľadanie stavby a to uvedením názvu ulice a orientačného čísla.

            S takto vyhľadanou parcelou je možné ďalej pracovať, priblížiť si ju alebo vzdialiť, zmeniť                                      podkladovú mapu, vytlačiť príslušný list vlastníctva, zistiť prípadných ďalších podielových                                    spoluvlastníkov.