Katastrálna mapa

Umožňuje zistiť kde sa nachádzajú konkrétne parcely, prípadne stavby, komu patria, aká je ich výmera a podiely vlastníkov. V aplikácii je možné bezplatné generovanie listov vlastníctva, ktoré nie sú použiteľné na právne úkony. 

            Odkaz na mapový portál tu .

Stručný návod : Po otvorení aplikácie, je potrebné v ľavom hornom rohu zadať názov katastrálneho územia, v ktorom chcete vyhľadávať nehnuteľnosť (napr. Sabinov). Následne je potrebné potvrdiť  výber ikonou zámku. 

Teraz je možné vyhľadať konkrétnu nehnuteľnosť a to zadaním čísla parcely, (v niektorých prípadoch  je potrebné vybrať či sa jedná o parcelu registra "C" alebo "E" ) prípadne čísla listu vlastníctva.                  Aplikácia umožňuje aj vyhľadanie stavby a to uvedením názvu ulice a orientačného čísla.

S takto vyhľadanou parcelou je možné ďalej pracovať, priblížiť si ju alebo vzdialiť, zmeniť                        podkladovú mapu, vytlačiť príslušný list vlastníctva, zistiť prípadných ďalších podielových                          spoluvlastníkov.