JUDr. Tomáš Čiževský, notár so sídlom v Sabinove
OZNAM: od 24.03.2020 bude notársky úrad z dôvodu práceneschopnosti zatvorený a to až do odvolania

Informácie